twitter

Algemene verordening gegevensbescherming: uitleg

Op 14 april 2016 heeft het Europees Parlement, na een lang proces van zes jaar, de Algemene Verordening Gegevensbescherming finaal goedgekeurd. Dit volgde op de goedkeuring door de Europese Raad op 8 april.
De wetgevers bereikten een akkoord op de tekst in december 2015. Deze werd nagezien door de wettelijke departementen en vertaald in alle Europese landstalen. De publicatie van de tekst in het Publicatieblad van de Europese Unie zal het begin betekenen van de twee jaar transitieperiode. De nieuwe regels zullen in mei 2018 van kracht moeten zijn in de nationale wetgevingen.

Deze regels in praktijk omzetten wordt een ware uitdaging en de industrie dient goede praktijken te ontwikkelen. Onze moedervereniging FEDMA heeft een “Myhtbuster and Frequently Asked Questions” document ontwikkeld om de marketingindustrie uit te leggen wat in deze verordening steekt en wat het voor hen betekent.

Wil je het volledige document? Stuur een e-mail naar sarah@bdma.be.